Challenges Meet Solutions

איתור נעדרים, חילוץ נפגעי סמים ונפש

קורסי הכשרה למקצועות הגובה, החירום והבטיחות

מתן פיתרונות ושירותים בגובה וחללים מוקפים

להיות בקשר מכל מקום בעולם

איתור נעדרים, חילוץ נפגעי סמים ונפש

קורסי הכשרה למקצועות הגובה, החירום והבטיחות

ביצוע פרויקטים מורכבים בגובה ובחללים מוקפים ​

חילוץ מטיילים

מכשיר לוויני

איתור נעדרים, חילוץ נפגעי
סמים ונפש

הכשרות מקצועיות

מכשיר לוויני

קורסי הכשרה למקצועות הגובה, החירום והבטיחות

פתרונות לתעשייה

מכשיר לוויני

ביצוע פרויקטים מורכבים בגובה ובחללים מוקפים ​

פותרים לכם בעיות מורכבות

פתרונות משולבים לפרויקטים בסיכון ובגובה בעולם התעשייה

פתרונות לתעשייה

מעבירים לכם את הידע שצברנו

הכשרות מקצועיות

הכשרות במקצועות הגובה, החירום והבטיחות

במקרה חירום יש על מי לסמוך

איתור וחילוץ מטיילים מכל מקום בעולם

חילוץ מטיילים

נותנים לכם שקט לטייל

מכשיר לוויני

השכרת מכשיר לווייני

לקוחות שסומכים עלינו