מבחן הסמכה מנהל מקצועי לבנייה והקמת תרנים

למי מיועד מבחן זה? מבחן זה מיועד לחניך שסיים בהצלחה קורס מנהל מקצועי לבניה והקמה של תרנים, אשר ביצע התמחות (סטאז') של 12 יום תחת השגחתו הישירה של מנהל מקצועי לבניה והקמה של תרנים בתוך חצי שנה מסיום הקורס. – מבחן זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות – תנאי קבלה סיים בהצלחה קורס מנהל מקצועי […]

מבחן הסמכה מנהל מקצועי לטיפוס תרנים

למי מיועד מבחן זה? מבחן זה מיועד לחניך שסיים בהצלחה קורס מנהל מקצועי לטיפוס תרנים אשר ביצע התמחות (סטאז') של 12 יום תחת השגחתו הישירה של מנהל מקצועי לטיפוס תרנים בתוך חצי שנה מסיום הקורס. – מבחן זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות – תנאי קבלה סיים בהצלחה קורס מנהל מקצועי לטיפוס תרנים אישור 12 […]

מבחן הסמכה מטפס תרנים

למי מיועד מבחן זה? מבחן זה מיועד לחניך שסיים בהצלחה קורס מטפס תרנים אשר ביצע התמחות (סטאז') של 12 יום תחת השגחתו הישירה של מנהל מקצועי לטיפוס תרנים בתוך חצי שנה מסיום הקורס. – מבחן זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות – תנאי קבלה סיים בהצלחה קורס מטפס תרנים אישור 12 ימי התמחות (סטאז') חתומים […]

רענון מטפס תרנים

למי מיועד קורס זה? קורס זה מיועד למי שמעוניין לחדש את תעודת מטפס תרנים, לשמר ולרענן מודעות, ידע ומיומנות בעבודה בטוחה ופתרונות אבטחה על גבי תרנים ומגדלים לרבות עבודה מסולמות, במות הרמה וסלי אדם. – קורס זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות –   נושאים בקורס: ציוד מגן אישי טכניקות שונות לטיפוס על גבי תרנים […]

מנהל מקצועי לבנייה והקמה של תרנים

למי מיועד קורס זה? קורס זה מיועד למי שמעוניין לרכוש מודעות, ידע ומיומנות בניהול מקצועי של צוותי מטפסי תרנים אשר אחראים על הקמת תרנים ומגדלים. – קורס זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות –   נושאים בקורס: קרקע, יסודות ,חומרים, עומסים תקנות וחוקים עבודה עם/ללא מנוף בניית מבנה מתכת עבודת לילה בניית מערכות אבטחה תרנים […]

רענון מנהל מקצועי לטיפוס תרנים

למי מיועד קורס זה? קורס זה מיועד למי שמעוניין לחדש את תוקף תעודתו, ושמר ולרענן ידע ומיומנות בניהול מקצועי של צוותי טיפוס תרנים ומגדלים. – קורס זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות –   נושאים בקורס: טכניקות שונות לטיפוס ואבטחה במתארים מורכבים פיזיקה של נפילה, זוויות וכוחות – חלוקת משקל טכניקות שונות לטיפוס על גבי […]

מטפס תרנים

למי מיועד קורס זה? קורס זה מיועד למי שמעוניין לבצע עבודות במתאר תעשייתי באמצעות טיפוס על חבל. הקורס מקנה מודעות, ידע ומיומנות בעבודה בטוחה ופתרונות אבטחה על גבי תרנים ומגדלים לרבות עבודה מסולמות, במות הרמה וסלי אדם. – קורס זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות –   נושאים בקורס: ציוד מגן אישי טכניקות שונות לטיפוס […]

רענון מנהל מקצועי לבנייה והקמה של תרנים

למי מיועד קורס זה? קורס זה מיועד למי שמעוניין לחדש את תעודת מנהל מקצועי לבניה והקמת תרנים, לשמר ולרענן ידע ומיומנות בניהול מקצועי של צוותי מטפסי תרנים אשר אחראים על הקמת תרנים ומגדלים. – קורס זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות –   נושאים בקורס: קרקע, יסודות ,חומרים, עומסים תקנות וחוקים עבודה עם/ללא מנוף בניית […]

מנהל מקצועי לטיפוס תרנים

למי מיועד קורס זה? קורס זה מיועד למי שמעוניין לעבוד כמנהל מקצועי לעבודות טיפוס תרנים בתעשייה. הקורס מקנה מודעות, ידע ומיומנות בניהול מקצועי של צוותי טיפוס תרנים ומגדלים. – קורס זה זמין להרשמה פתוחה ולקבוצות מאורגנות –   נושאים בקורס: טכניקות שונות לטיפוס ואבטחה במתארים מורכבים פיזיקה של נפילה, זוויות וכוחות – חלוקת משקל טכניקות […]