לקוחות שסומכים עלינו

שברון

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה, חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
עבודה בחללים מוקפים
עבודה בתעשיה הימית
עבודות בגובה
Fit Test
בניית פיגומים
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון

הכשרות:
עבודה בגובה
כיבוי אש
BOSIET
חילוץ מהריסות
אתתים
בונה מקצועי לפיגומים

אינטל

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה, חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
עבודה בחללים מוקפים
עבודות בגובה
טיפול בחומרים מסוכנים
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון


הכשרות:
עבודה בגובה
כיבוי אש
חילוץ מהריסות

בתי הזיקוק חיפה

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה, חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
עבודה בחללים מוקפים
עבודות בגובה

הכשרות:
עבודה בגובה
חילוץ מגובה
חילוץ מחללים מוקפים
חילוץ מהריסות

רותם אמפרט נגב, מפעלי ים המלח

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
צוות חילוץ מבולענים
עבודה בחללים מוקפים
עבודות בגובה
טיפול בחומרים מסוכנים
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון

הכשרות:
עבודה בגובה
חילוץ מגובה וחללים מוקפים

חיפה כימיקלים

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
עבודה בחללים מוקפים
עבודות בגובה
טיפול בחומרים מסוכנים
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון
בדיקות NDT
ריתוך בחלל מוקף

הכשרות:
עבודה בגובה
חילוץ מגובה וחללים מוקפים

אדמה אגן

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
עבודה בחללים מוקפים
עבודות בגובה
טיפול בחומרים מסוכנים
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון

אפל

פתרונות לתעשייה:
התקנת קווי חיים

הכשרות:
חילוץ מהריסות
כיבוי אש

אלביט

פתרונות לתעשייה:
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון

הכשרות:
כיבוי אש

אפקון

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה,חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
עבודה בחללים מוקפים
עבודות בגובה
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון

הכשרות:
עבודה על גבי טורבינות רוח

קוראל אנרג׳י

פתרונות לתעשייה:
בניית פיגומים ב Offshore

הכשרות:
עבודה בגובה
BOSIET

ג'נרל אלקטריק

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה, חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
עבודה בחללים מוקפים
עבודות בגובה
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון
בניית פיגומים

הכשרות:
כיבוי אש וחומרים מסוכנים
חילוץ מהריסות

שרותי כבאות והצלה

פתרונות לתעשייה:
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון

הכשרות:
יהכשרת יחידות החילוץ של שרותי כבאות בחילוץ מגובה וחללים מוקפים
חילוץ מקרקע רכה

משרד הביטחון

הכשרות:
עבודה בגובה
כיבוי אש
עבודה בחללים מוקפים
עבודה וחילוץ במתאר תת קרקע

Highnovate

הכשרות:
חילוץ טקטי

שיכון ובינוי סולל בונה - אגירה שאובה

פתרונות לתעשייה:
צוות תגובה לחילוץ מגובה, חללים מוקפים ואירועים רפואיים
צוות Rope access
עבודה בחללים מוקפים
עבודות בגובהההה
התקנת קווי חיים ונקודות עיגון
קידוחי בטון
ריתוך

CADENA

הכשרות:
חילוץ מגובה
חילוץ מהריסות
איתור נעדרים
חילוץ ממים זורמים (חמ"ז)
הישרדות בתנאי קיצון

המוסד לבטיחות ולגיהות

הכשרות:
מדריכי עבודה בגובה
כיבוי אש וחומרים מסוכנים
הדרכת עבודה בגובה

משטרת ישראל

הכשרות:
טיפוס תרנים
גלישת מעטפת מבנה
מדריכי עבודה בגובה

מקורות

פתרונות לתעשייה:
כוננות חילוץ מחללים מוקפים