תקנון האתר

כללי 

תקנון זה אינו חל על השכרה ושימוש במכשיר לוויני. לחצו כאן לצפייה בתנאי שימוש במכשיר לוויני

הקנייה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. קניה דרך האתר הינה הסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים לרבות הרשמה להכשרה. רשאי לקנות באתר כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה.  אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע. החברה נוקטת בכל האמצעים לאספקת המוצרים והשירותים בזמן. במקרה של כשלון תמורה שבעטייה המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים.

הזמנת מוצרים ו/או שירותים

כדי להרשם לשירות או לקנות מוצר באתר יש לציין את מספר ת"ז של המשתתף בהכשרה/ של רוכש המוצר ומידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא"ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. רסקיו 1 תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. רסקיו 1 תהא רשאית לבטל קנייה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לרסקיו 1 שמורה הזכות לבטל את המכירה עד למועד זה. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו רסקיו 1 ו/או הספק רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין בקשתך שבוטלה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי רסקיו 1 להבטיח שהמוצר/ים יגיעו אליך. במקרה שהמוצר/ים יחזרו לרסקיו 1, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או כל דין.

הכשרות מקצועיות

כדי להרשם ללהכשרה באמצעות האתר יש לציין את מספר ת"ז של המשתתף בהכשרה ומידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: כתובת, דוא"ל אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. רסקיו 1 תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. רסקיו 1 תהא רשאית לבטל הרשמה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף הרשמתו של נרשם הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לרסקיו 1 שמורה הזכות לבטל את ההרשמה עד למועד זה. אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור ההכשרה, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו רסקיו 1 ו/או הספק רשאים לבטל את הרשמתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין בקשתך שבוטלה. אם בעת ביצוע ההרשמה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי רסקיו 1 להבטיח הרשמה ץקינה להכשרה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או כל דין.

אמצעי תשלום

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי צוות האתר, אשר ירשום אותך להכשרה ו/או ישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו על ידך. היה ולא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים או השירותים וזאת, לשביעות רצונן המלא של רסקיו 1 ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, רסקיו 1 תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות

רסקיו 1 נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. רסקיו 1 מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת בקשותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של רסקיו 1. רסקיו 1 לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

עוגיות (cookies) – עוגיות הינן קבצי טקסט אשר מאוחסנים באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים ע״י האתר תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

זמני האספקה להם החברה מתחייבת מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, רסקיו 1 תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה. מובהר בזאת כי רסקיו 1 עושה כל מאמץ להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה. במקרים של חריגה מעבר ל-7 ימי עבודה יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.
במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי. במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר ממחסני החברה יתאם עם החברה, באמצעות פרטי הקשר באתר.יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר.
אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת השליחות. ויודגש, משלוח באמצאות שליח עד הבית, יעשה למעט ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, בהם עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם רסקיו 1 לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי רסקיו 1 ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

מחירים ותשלומים

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב בדף המוצר או השירות, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול אם קיימים, והכול כמפורט בסמוך לכל מוצר.
המחירים באתר מפורטים כולל מע״מ לצד פירוט ללא מע״מ בדפי המוצרים.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

פסקה זו חלה רק על מוצרים שנמכרו באתר ולא כוללים השכרת מכשיר לוויני
במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מבניהם. יש להחזיר את המוצרים באריזתם המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. כדי להחזיר את המוצרים מומלץ ליצור קשר טלפוני עם החברה. רסקיו 1 תנסה לסייע לך בכל בעיה וניתן לפנות אליה לשירות הלקוחות. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך, עלייך להחזיר את המוצר לחברה, או לחילופין, לבקש מהחברה שתשלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו. שליחות האיסוף תעשה ע"פ יכולתה של החברה ובמימון נוסף ע"י הלקוח. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי המשלוח (עלות המשלוח הראשוני ללקוח) ודמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח הגבוה מבניהם, זאת כאמור במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט.
במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, כספך יושב לך במלואו.
אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. במקרה של מוצר פגום הנך רשאי לשלוח לחברה את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהחברה תקבל פנייתך, תפעל החברה כאמור לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית. אם המוצר איננו במלאי כספך יושב לך במלואו. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובפרט האמור בסעיף 14ג(4).

רסקיו 1 שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:

  1. אם יתברר שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
  2. אם יתברר כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונים ו/או מי מטעמם ו/או צד ג` כלשהו.
  3. אם יתברר כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו קנה לצד ג` ו/או לסחור בו.

במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. רסקיו 1 לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

תנאי ביטול הרשמה להכשרות מקצועיות

  1. עד 72 שעות לפני מועד הפעילות – זיכוי מלא של סכום העסקה. במקרה זה לא תחויב/ כספך יוחזר על כל תשלום באתר בגין ההרשמה שבוטלה.
  2. עד 24 שעות ממועד הפעילות – זיכוי ב-50% מסכום העסקה. במקרה זה תחויב/ כספך יוחזר בסכום השווה ל50% מהתשלום באתר בגין ההרשמה שבוטלה.
  3. ביטול בהתראה של פחות מ-24 שעות – ללא זיכוי. במקרה זה תחויב במלוא התשלום בגין ההרשמה.

 

אחריות

כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן דפי האתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
לאתר מגיעות תמונות ממגוון מקורות, אם מצאת תמונה שצילמת ואינך רוצה שתתפרסם, הודע לנו ונסירה באופן מיידי.
החברה נוקטת בכל האמצעים לאספקת המוצרים. במקרה של כישלון תמורה שבעטיים המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים. רסקיו 1 עושה כל מאמץ לספק את המוצרים המופיעים באתר בזמן ובתנאי התשלום המתאימים.

בשום מקרה לא תחול על רסקיו 1 ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי על נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, מוצר שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לרסקיו 1  ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא מוצג. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי רסקיו 1 ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
החברה לא תהיה אחראית על התקנה / שינוי / שימוש / הרכבה שהתבצעה על ידי הלקוח.

דין ושיפוט 

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.