תנאי שימוש במכשיר לוויני

ביטול השירות

במידה ובוצע תשלום עבור שירות Rescue One באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ניתן לבטל את העסקה ללא דמי ביטול בתנאי שבקשת הביטול נעשית מספיק זמן מראש, בהתאם לאופן האיסוף שנבחר:

 • איסוף ממשרדינו או מסניף למטייל – ביטול ההזמנה עד יום עסקים אחד לפני תאריך אספקת המכשיר.
 • איסוף מנתב״ג או באמצעות שליח – ביטול ההזמנה עד 4 ימי עסקים לפני תאריך אספקת המכשיר. במידה והביטול נעשה לאחר המועד הנ״ל, יחויב הלקוח בסך 50 ₪ כולל מע"מ עבור דמי הביטול ויתכן חיוב נוסף עבור דמי המשלוח.
 • עם ביטול ההזמנה יתקבל מייל המאשר את ביטול העסקה ויבוצע זיכוי לכרטיס האשראי בהתאם לתנאים.

 
שינויים בהזמנה

שינוי בתאריך איסוף המכשיר –

 • שינויים בתאריך איסוף המכשיר ניתן לעשות בתיאום טלפוני בלבד ומספיק זמן ראש, בהתאם לאופן האיסוף:
 • איסוף ממשרדינו או מסניף למטייל – עד יום עסקים אחד לפני תאריך אספקת המכשיר.
 • איסוף מנתב״ג או באמצעות שליח – עד 4 ימי עסקים לפני תאריך אספקת המכשיר.
 • במידה והשינוי אושר ע״י נציג חברת Rescue One, יזוכה או יחויב הלקוח עבור הפרש הימים ביום סגירת העסקה, לאחר החזרת המכשיר.

שינוי בתאריך החזרת המכשיר –

 • במידה ויוחזר המכשיר מוקדם מהתאריך אשר נבחר מראש, יקבל הלקוח זיכוי עבור הימים הנותרים עליהם שילם.
 • במידה ויוחזר המכשיר מאוחר מהתאריך אשר נבחר מראש, יחויב הלקוח עבור הימים עליהם לא שילם.
 • זיכויים וחיובים עבור השירות יעשו על פי התעריפים המופיעים באתר ביום ביצוע העסקה.


מחירון שימוש בתוספות מזג אוויר ו-Tracking ללא רכישת התוספות

 • קבלת תחזית מזג האוויר למכשיר – 8 ש״ח להודעה
 • Tracking (שליחת מיקום אוט׳) – 4 ש״ח למיקום


מחירון אבידות ונזקים

 • אובדן מכשיר – 400 דולר.
 • אובדן תיק מכשיר – 50 ש״ח.
 • אובדן כבל הטענה – 50 ש״ח.
 • שבר במסך – 300 ש״ח.
 • אובדן שאקל (טבעת סנפלינג) – 50 ש"ח
 • אובדן תופסן פלסטיק -50 ש"ח

 
במידה וההזמנה כוללת תוספת ״הפחתת השתתפות עצמית״, מחיר אובדן מכשיר יעמוד על 50 דולר.

תנאים כללים   

1. חברת Rescue One LTD (להלן: "החברה") משאילה ללקוח מכשיר תקשורת לווייני בצירוף כבל טעינה (להלן: "מכשיר לווייני") המאפשר, בכפוף למפורט להלן, לקבל שירותי שליחה וקבלת הודעות באמצעות רשת לווייני IRIDIUM. כתנאי מוקדם להשכרת המכשיר הלווייני, ללקוח ומתן השירות (כהגדרתו להלן) הלקוח מצהיר מאשר ומסכים למלוא התנאים שלהלן:

2. ידוע ללקוח כי המכשיר הלווייני פועל באמצעות קשר אלחוטי של רשת לווייני IRIDIUM ועל גבי שרתי WEB שאינם בשליטת החברה ו/או בפיקוחה. בהתאם, יתכנו מקומות ו/או פרקי זמן שלא יהיה ניתן לספק ללקוח את השירות ו/או שאיכות השירות תהא ירודה. הלקוח מסכים ומאשר כי החברה אינה אחראית לתפקוד רשתות הלוויינים השונות והשרתים ומוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה במקרה של חוסר קליטה ו/או כשל כלשהו במתן השירות.

3. הלקוח מאשר ומבין כי, שימוש במכשיר הלווייני אינו מפחית את הסיכונים והסכנות הצפויים ו/או הבלתי-צפויים אשר נובעים מפעילויות שונות בהן הוא לוקח חלק ו\או מתכוון ו/או צפוי לקחת חלק, לרבות פעולות אשר עשויות להעמידו בסיכון ו/או בסכנה, ולפיכך הלקוח מתחייב לנהוג באחריות ובזהירות, כפי שהיה נוהג לולא היה ברשותו מכשיר לווייני.

4. הלקוח מודע לכך ומאשר, כי אין בשימוש במכשיר הלווייני בכדי להסיר ממנו כל אחריות לפעולותיו, וכי הוא יישא במלוא האחריות לכל נזק, פגיעה, אובדן ו/או הוצאה כספית אשר עלולים להיגרם ו/או לנבוע כתוצאה מפעולותיו לרבות לגופו, לרכושו ו/או לצד שלישי.

5. השירות הניתן על ידי החברה הוא כדלקמן: א) השכרת המכשיר הלווייני כמפורט לעיל. ב)העברת הודעות מצוקה שיתקבלו מהמכשיר הלווייני, כדלקמן: במקרה בו תשלח הודעת מצוקה באמצעות המכשיר הלוויני ( (sos, תעביר החברה את ההודעה לחברת הביטוח בה הוא מבוטח, ולאנשי הקשר שמסר בעת לקיחת המכשיר הלווייני לצורך המשך טיפול בעינינו. הלקוח מאשר ומבין, כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחרית, לתגובתם או לאי תגובתם של אנשי הקשר, חברת הביטוח, מוקדי החירום ו/או כוחות החילוץ. למהירות פעולתם, הגעתם למקום הימצאו, להרכבם ו/או לכל היבט אחר הנוגע לחילוץ הלקוח ומשתמש המכשיר הלוויני ו/או הטיפול בעניינו במקרה של שימוש במכשיר הלווייני (להלן: "השירות").

6. הלקוח יודע כי במידה ואינו מבוטח בחברת ביטוח ו/או במידה ולא עדכן את החברה בפרטי חברת הביטוח בה הוא מבוטח, תעביר החברה את ההודעה לאיש הקשר שמסר בעת לקיחת המכשיר, וכי במקרה שכזה הלקוח ו/או איש הקשר יישאו בכל הוצאה כספית הנובעים ו/או הקשורים בחילוצו.

7. הלקוח מאשר כי למד באופן מלא את אופן השימוש במכשיר הלווייני, וכי הוא ידע להפעיל את המכשיר הלווייני.

הלקוח מתחייב כי בטרם יציאתו לפעילות אשר עשויה להצריך את השימוש במכשיר הלווייני יבדוק את תקינותו של המכשיר הלוויני, בהתאם להוראות השימוש שנמסרו לו ביחס למכשיר הלוויני. כמו כן, הלקוח מאשר כי ידאג להוריד את אפליקציית "Earthmate" למכשיר הנייד שברשותו ויוודא כי הוא מצליח לחבר בין המכשיר הנייד לבין המכשיר הלווייני בטרם יציאתו לפעילות כאמור.

8. הלקוח יודע ומאשר, כי האחריות ללימוד השימוש הנכון במכשיר הלווייני, חל עליו בלבד, והוא מתחייב לדאוג לוודא בעצמו כיצד להשתמש במכשיר הלווייני כאמור.

9. הלקוח יודע ומאשר, כי המכשיר הלוויני תומך בשפה האנגלית בלבד, בהתאם השימוש בו יעשה בשפה האנגלית בלבד.

10. הלקוח מתחייב לשמור על המכשיר הלוויני, ולהשתמש בו בהתאם להוראות השימוש. הלקוח מודע לכך ששימוש במכשיר הלווייני בניגוד להוראות השימוש בו, והחזקתו בניגוד לתנאים המפורטים בהוראות השימוש ו/או באופן שאינו סביר, עלול להביא לכך שהמכשיר לא יפעל כנדרש. במקרה שכזה הלקוח ישא במלוא האחריות בגין כך.

11. הלקוח, יישא במלוא האחריות במקרה של נזק אובדן והוצאה כספית הנובעים ישירות ו/או בעקיפין משימוש שעשה הלקוח במכשיר הלווייני שלא בהתאם להוראות השימוש.

12. מובהר וידוע ללקוח, כי השירות קשור אך ורק להעברת הודעות כמפורט בסעיף 5 לעיל, וכי השירות אינו כולל ביצוע של פעולות איתור ו/או שירותי חילוץ. החברה לא תבצע ו/ או תישא בעלות של פעולות איתור ו/או חילוץ עבורו ו/או מי מטעמו.

13. הלקוח מתחייב בזאת לשאת באחריות המלאה, לרכוש ולדאוג לפוליסת ביטוח בתוקף, אשר תיתן כיסוי מתאים לאיתור וחילוץ בכל זמן שהותו בחו"ל, לכל המקומות שיבקר בהם ולכל סוגי הפעילויות שישתתף בזמן נסיעתו.

14. מובהר ומוסכם ע"י הלקוח, כי השימוש בלחצן מצוקה SOS או כל הודעת חירום או בקשת עזרה אשר תתקבל ע"י החברה, להלן "הודעת מצוקה", מיועדת אך ורק לדווח על מקרה אמת ותועבר מיד לגורמים המתאימים.

הלקוח מסכים כי בכל מקרה של שימוש שלא לצורך, בדיקה, מתיחה, שימוש בשוגג או הפעלה מקרית של הודעת מצוקה, תחייב החברה את הלקוח ע"פ שיקול דעתה הבלעדי בקנס כספי של עד 1000$ דולר אמריקאי. למען הסר ספק, במקרה של הפעלת חירום ומיד, בזמן סביר, ביצוע הודעת ביטול (הודעת הרגעה) לא יתבצע החיוב.

15. היקף השירות ביחס למכשיר הלווייני, לרבות המדינות בהן ניתן השירות ויתר עדכוני החברה בקשר לשירות, מפורטים בדפי ההסבר לשירות ובאתר האינטרנט של חברת Garmin. באחריות הלקוח לברר את כל המידע הרלוונטי טרם קבלת השירות, לברר את זמינות השירות במדינות אליהן הוא נוסע ולמלא אחר מלוא הוראות החברה כפי שימסרו לו מעת לעת.

16. הלקוח מתחייב לקיים את מלוא הוראות הדין המתייחסות לשימוש במכשיר הלווייני. הלקוח מתחייב כי לא יפעיל ו/או ישתמש במכשיר הלווייני בתחומי מדינת ישראל ו/או בכל מדינה אחרת בה חל איסור להשתמש במכשיר הלווייני. על הלקוח לברר טרם קבלת המכשיר הלווייני האם קיים איסור שימוש במכשיר הלווייני במדינות אליהן הוא נוסע.

17. הלקוח יודע כי השימוש במכשיר הלווייני הוא אישי ואינו ניתן להעברה, הוא מתחייב שלא למסור באופן כלשהוא את המכשיר הלווייני לאחר, אלא באישור מראש ובכתב של החברה בלבד. למען הסר ספק יובהר כי ככל שהלקוח השכיר את המכשיר הלווייני עבור גורם מטעמו, החברה נותנת את הסכמתה לשימושו של הגורם מטעמו של הלקוח, ובלבד שהלקוח פירט את זהותו של הגורם מטעמו מראש במסגרת טופס השכרת השירות.

18. הלקוח מתחייב שלא יפעיל ו/או ישתמש במכשיר הלווייני עבור צד ג' וכי לא יאפשר לצד ג' להשתמש במכשיר לצרכיו, הלקוח יודע ומאשר כי במידה והשימוש במכשיר הלווייני ו/או בשירותי החברה לא יהיה עבורו, הוא ו/או צד ג' יישאו בכל ההוצאות הנלוות להפעלת השימוש במכשיר הלווייני ו/או שירותי החברה לרבות הוצאות הנלוות למתן הודעת מצוקה שאינה עבור הלקוח או הגורם מטעמו.

19. הלקוח ימסור את המכשיר הלווייני בחזרה לחברה עם חזרתו למדינת ישראל, כשהמכשיר הלוויני במצב טוב ותקין כפי שקיבל אותו, למעט בלאי סביר ומקובל.

20. הלקוח מאשר, כי עם קבלת המכשיר הלווייני הוא בדק אותו ואת תקינותו ומצא אותו תקין ומתאים לצרכיו. כל עוד הלקוח לא דיווח על תקלה או החזיר את המכשיר הלווייני לחברה, ייחשב המכשיר הלווייני כתקין, והלקוח יישא באחריות הבלעדית לכל נזק ופגם שיגרם למכשיר הלווייני, לרבות שבר, אובדן/גניבה, רטיבות, בלאי עקב שימוש לא סביר ו/או בניגוד להוראות השימוש.

21. במקרה של תקלה במכשיר הלווייני החברה תספק ללקוח מכשיר חלופי, ובלבד שהדבר יעשה בגבולות מדינת ישראל. ידוע ללקוח כי לאחר צאתו מן הארץ לא יהיה ניתן לספק לו מכשיר חלופי. 

22. במקרה של חריגה מתוכנית השימוש במכשיר הלווייני אשר שכר הלקוח ו/או במקרה של אובדן, גניבה ו/או נזק למכשיר הלווייני, יחויב הלקוח בדמי תשלום נוספים כמפורט במחירון החברה המופיע באתר החברה. 

23. סמכות השיפוט הייחודית באשר להסכם זה וכל הנובע ממנו, תהיה לבתי המשפט בתל-אביב בלבד.

24. הלקוח מצהיר כי גילו לפחות 18 שנים וכי קרא בתשומת לב הבין והוא מסכים באופן מלא למלוא התנאים המפורטים במסמך זה.

25. במידה שהלקוח אינו משתמש הקצה אשר צפוי להשתמש במכשיר הלווייני, הלקוח מצהיר ומתחייב כי יסביר למשתמש מטעמו אשר צפוי להשתמש במכשיר הלוויני, את כל האמור בתנאים כלליים אלו ויוודא כי תנאים אלו, כולם, מוסכמים על הגורם מטעמו אשר צפוי להשתמש במכשיר הלוויני, וכי הוא עומד בתנאים אלו כולם.

הלקוח מתחייב כי ככל שתנאים אלו, כולם או אחד מהם, אינם מקובלים על המשתמש מטעמו אשר צפוי להשתמש במכשיר , לא יעשה כל שימוש במכשיר הלווייני והמכשיר הלוויני יוחזר על ידו לחברה באופן מיידי.